ask
合格者
合格者

2023年度合格

【城南推薦塾】2023年度入試で夢をかなえた皆さん

【城南推薦塾】2023年度入試合格校一覧

■国公立大学■
横浜国立大学 ……………… 教育学部 1名
東京都立大学 ……………… 経済経営学部 1名

■私立大学
上智大学 …………………… 文学部 2名/法学部 2名/外国語学部 1名
青山学院大学 ……………… 文学部 1名/社会情報学部 1名
中央大学 …………………… 法学部 2名/理工学部 1名/文学部 1名
法政大学 …………………… キャリアデザイン学部 1名
立教大学 …………………… 経営学部 1名
成城大学 …………………… 社会イノベーション学部 1名/文学部 2名
國學院大學 ………………… 文学部 1名/法学部 1名
日本女子大学 ……………… 理学部 1名/人間社会学部 1名
関西大学 …………………… 社会学部 1名
明治学院大学 ……………… 法学部 1名
成蹊大学 …………………… 文学部 1名
城南推薦塾では、「有名大学」「教科偏差値が高い大学」ではなく、「受験生が本当に行きたい大学」「受験生が本当に学びたい内容が学べる大学」「受験生が描く将来のキャリアにとって本当に有益な大学」への進学を応援しています。

  • twitter
  • facebook
  • youtube